Affärsängel.

Exempel av våra investeringar i tidiga faser:

Fastigheter

Financial services