Financial services.

Investerar i noterade och icke-noterade bolag, rådgivning och kapitalförvaltning.

10 största noteradeinnehaven 2018:

Fastigheter

Affärsängel