Om bolaget.

Om Arya Invest

Affärsidé:

Att förvalta och utveckla bolag direkt via egna investeringar och operativa ansvar i bolag eller indirekt via passiva investeringar.

Vision:

Förvaltat kapital överstiger börsindex över en konjunkturcykel.